0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Adrian Eliasz
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۵۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۱۵
Adrian Wiecek
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۵
Szymon Radlo
۲
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۴۰
Marcin Litwiniuk
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۲۵
Seroka Szymon
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۰۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۰۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۰۵
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۰۵
Jakub Folwarski
۳
۰
Daniel Bak
Finished
۱۰:۳۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۵۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۴۵
Szymon Radlo
۰
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۰۳:۱۵
Roman Wiza
۳
۰
Mariusz Baron
Finished
۰۶:۴۰
Marcin Litwiniuk
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۱۰
Milosz Cesarz
۳
۰
Mariusz Baron
Finished
۱۰:۲۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۰۵
Krystian Gaik
۲
۳
Michal Skorski
Finished
۰۰:۱۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۴۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۲۵
Jakub Wozniak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۲۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۵۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۷:۲۰
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۸:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۵۵
Michal Minda
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۱:۴۵
Jakub Wozniak
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۳۵
Krystian Gaik
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۳۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۵۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۳:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۱۰
Marcin Litwiniuk
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Wozniak
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۳۵
Roman Wiza
۱
۳
Jerzy Pelka
Finished
۰۴:۳۶
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۴:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۵:۰۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۲۰
Jakub Wozniak
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۲۵
Marcin Litwiniuk
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Mariusz Baron
Finished
۰۵:۵۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۰۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۶:۱۵
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۰۵
Marcin Litwiniuk
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۵۵
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۱۵
Artur Daniel
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۲۰
Artur Daniel
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۳۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۰۰
Dawid Dytko
۳
۰
Michal Stefaniak
Finished
۱۱:۲۰
Daniel Bak
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۲۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۴۵
Murawski Daniel
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۱:۵۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Mariusz Baron
Finished
۱۲:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Antoni Witkowski
Finished
۱۲:۰۵
Artur Daniel
۲
۱
Marcin Litwiniuk
inprogress
۱۲:۱۰
Aleksander Lilien
۰
۱
Michal Minda
inprogress
۱۲:۱۵
Mateusz Golebiowski
-
-
Jakub Folwarski
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Marcin Jadczyk
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Daniel Bak
-
-
Piotr Cyrnek
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Adrian Wiecek
-
-
Marcin Litwiniuk
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Piotr Chodorski
-
-
Jakub Folwarski
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Artur Daniel
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Czech Republic
Pro League
Josef Palecek
۱
۳
Vrba Jindrich
Finished
۱۰:۳۰
Radim Pokorny
۳
۱
Jan Lovl
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Trnka
۳
۲
Radim Pokorny
Finished
۱۰:۳۰
Richard Macura
۳
۲
Vojtech Konvicka
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Pech
۲
۲
Tomas Trnka
inprogress
۱۲:۰۰
Jan Zajicek
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۳۰
Richard Krejci
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Schwan
۲
۳
Patrik Jokiel
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Regner
۳
۲
Ladislav Novotny
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۰۰
Patrik Jokiel
۳
۲
Richard Macura
Finished
۱۱:۳۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۰:۳۰
Vrba Jindrich
۱
۳
Tomas Regner
Finished
۱۱:۳۰
Marek Roh
۱
۳
Stepan Vyskocil
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Motak
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۱
۳
Jiri Motak
Finished
۰۱:۰۰
Martin Sochor
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۷:۰۰
Miroslav Svedik
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۸:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Adam Brazda
Finished
۰۰:۳۰
Martin Stefek
۲
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۳۰
Simon Kadavy
۲
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Gireth
۳
۰
Marek Fabini
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Adam Brazda
Finished
۰۲:۰۰
Stepan Vyskocil
۲
۳
Jan Kabelka
Finished
۰۲:۰۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Ludek Madle
۳
۱
Tomasch David
Finished
۰۶:۳۰
Patrik Pycha
۰
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۰:۰۰
Simon Kadavy
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Stepan Vyskocil
۳
۲
Michal Jakes
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۰۰:۳۰
Jan Kabelka
۳
۰
Marek Roh
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Zatecka
-
-
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۲۳
Tomas Fisar
-
-
Milan Kolar
Finished
۰۱:۲۸
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۱:۳۷
Bohumil Skulina
۰
۳
Martin Stefek
Finished
۰۲:۰۰
Richard Krejci
-
-
Ales Hlawatschke
Finished
۰۲:۰۱
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۲:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Tomasch David
Finished
۰۲:۳۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۰۳:۰۰
Martin Sochor
-
-
Ales Hlawatschke
Finished
۰۳:۲۹
Miroslav Svedik
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۳:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۳:۳۰
Tomasch David
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Svedik
-
-
Richard Krejci
Finished
۰۳:۵۳
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sochor
۲
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۴:۳۰
Ludek Madle
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۳۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۴:۳۰
Richard Krejci
-
-
Martin Sochor
Finished
۰۴:۵۷
Miroslav Svedik
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Ales Hlawatschke
۰
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۵:۱۸
Ludek Madle
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۳۰
Martin Sochor
-
-
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۵۹
Richard Krejci
۱
۳
Martin Sochor
Finished
۰۶:۰۰
Ales Hlawatschke
۰
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Svedik
-
-
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۵۴
Jaromir Cernik
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۰۷:۰۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۰۸:۰۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۰۹:۲۱
Tomas Trnka
-
-
Radim Pokorny
Finished
۰۹:۲۸
Josef Palecek
-
-
Vrba Jindrich
Finished
۰۹:۲۸
Tomas Regner
-
-
Ladislav Novotny
Finished
۰۹:۵۴
Richard Macura
-
-
Vojtech Konvicka
Finished
۰۹:۵۸
Jan Lovl
-
-
Vaclav Pech
Finished
۰۹:۵۹
Vrba Jindrich
-
-
Tomas Regner
Finished
۱۰:۲۵
Patrik Jokiel
-
-
Richard Macura
Finished
۱۰:۲۷
Radim Pokorny
۳
۱
Jan Lovl
Finished
۱۰:۲۸
Vladimir Kubat
۰
۰
Stanislav Pinc
inprogress
۱۰:۵۶
Vaclav Pech
-
-
Tomas Trnka
inprogress
۱۰:۵۸
Ladislav Novotny
-
-
Josef Palecek
Finished
۱۰:۵۸
Jan Lovl
۰
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۱:۰۰
Ladislav Novotny
۰
۳
Josef Palecek
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Kubat
۲
۱
Stanislav Pinc
inprogress
۱۲:۰۰
Vojtech Konvicka
۲
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۲:۰۰
Josef Palecek
-
-
Tomas Regner
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Stanislav Pinc
-
-
Jaroslav Strnad 1961
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Tomas Trnka
-
-
Jan Lovl
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Jaroslav Schwan
-
-
Richard Macura
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Kamil Gavelcik
-
-
Vladimir Kubat
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Patrik Jokiel
-
-
Vojtech Konvicka
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Vrba Jindrich
-
-
Ladislav Novotny
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Radim Pokorny
-
-
Vaclav Pech
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Russia
Liga Pro
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۹:۳۰
Stepan Dolbilin
۳
۲
Ilya Konashkov
Finished
۱۰:۴۵
Igor Blinov
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Korneev
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Kochergin
۱
۳
Andrey Doncenko
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۱:۰۰
Evgeny Glazun
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۰۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۴۵
Mikhail Sverdlov
۰
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۲۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۲
۳
Dmitry Korneev
Finished
۰۰:۰۰
Mikhail Sverdlov
۲
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Alexander Ekzhanov
Finished
۰۰:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Shershnev
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Myagkov
۰
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۰۰
Nikita Mareev
۳
۲
Alexander Ekzhanov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Korneev
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۳۰
Aleksey Shershnev
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۴۵
Pavel Semenov
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۳:۱۵
Alexander Ekzhanov
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۲
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۳
۲
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۴۵
Pavel Semenov
۳
۲
Dmitry Korneev
Finished
۰۴:۰۰
Alexander Ekzhanov
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۳۰
Nikita Mareev
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Doncenko
۰
۳
Tsybulskiy Vladimir
Finished
۰۸:۰۰
Artem Chernov
۳
۲
Stepan Dolbilin
Finished
۰۸:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Pustoselov
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Simonov
۳
۲
Ilya Konashkov
Finished
۰۸:۴۵
Igor Blinov
۲
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۱۵
Stepan Dolbilin
۳
۰
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۱۵
Ilya Konashkov
۰
۳
Artem Chernov
Finished
۰۹:۴۵
Artem Chernov
۳
۱
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۳۰
Tsybulskiy Vladimir
۳
۱
Viktor Kochergin
Finished
۱۰:۳۰
Savinsky Aleksandr
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۱۲:۰۰
Aleksei Naumov
۰
۱
Ilya Novikov
inprogress
۱۲:۱۵
Sergey Kulikov
-
-
Yuriy Zaycev
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
World
Ping Pong Point
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۰۹:۱۷
Dmytro Halai
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۴۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Manko Viktor
Finished
۱۱:۴۷
Dmytro Halai
۱
۰
Oleksandr Leonenko
inprogress
۱۲:۱۷
World
TT-CUP
Karol Guzy
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۰:۰۰
Milos Frydl
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۱۰
Stepan Koci
۲
۳
Roman Pokorny
Finished
۰۰:۲۰
Filip Kopecky
۳
۲
Pavel Skopek
Finished
۰۰:۲۵
Ruchomski Lukasz
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۰:۳۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Marat Filip
Finished
۰۰:۴۰
Prusa Martin
۰
۳
Roman Pokorny
Finished
۰۰:۵۰
Jiri Cerny
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۵۵
Zapala Krzysztof
۳
۲
Gala Bartlomiej
Finished
۰۱:۰۰
Milos Frydl
۳
۲
Marat Filip
Finished
۰۱:۱۰
Vladimir Milata Jr.
۰
۳
Stepan Koci
Finished
۰۱:۲۰
Filip Kopecky
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۲۵
Jez Grzegorz
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۳۰
Jan Hendrych
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۱:۴۰
Prusa Martin
۲
۳
Stepan Koci
Finished
۰۱:۵۰
Pavel Skopek
۱
۳
Jiri Cerny
Finished
۰۱:۵۵
Marat Filip
۲
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۲:۱۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Roman Pokorny
Finished
۰۲:۲۰
Zapala Krzysztof
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۲:۳۰
Filip Kopecky
۱
۳
Pavel Skopek
Finished
۰۲:۳۵
Jonas Kulveit
۰
۳
Milos Frydl
Finished
۰۲:۴۰
Gala Bartlomiej
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۰۳:۰۰
Victor Chis
۳
۲
Chen Jining
Finished
۰۳:۰۵
Pasek Dominik
۰
۳
Jiri Cerny
Finished
۰۳:۰۵
Zoladek Dariusz
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۳:۳۰
Chen Jining
۳
۱
Steven Kasha
Finished
۰۳:۴۰
Victor Chis
۳
۰
Steven Kasha
Finished
۰۴:۰۵
Krzysztof Gola
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Zoladek Dariusz
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۰۰
Don Ange Cedric Oba
۳
۱
Brad Robbins
Finished
۰۵:۰۵
Henry Chau
۰
۳
Rich Dewitt
Finished
۰۵:۱۰
Don Ange Cedric Oba
۳
۰
Rich Dewitt
Finished
۰۵:۳۵
Brad Robbins
۳
۲
Henry Chau
Finished
۰۵:۴۰
Krzysztof Witerski
۳
۰
Albert Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Don Ange Cedric Oba
۳
۱
Henry Chau
Finished
۰۶:۰۵
Rich Dewitt
۰
۳
Brad Robbins
Finished
۰۶:۱۰
Krzysztof Gola
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۶:۳۰
Krzysztof Gola
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۳۰
Karol Prokop
۰
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۹:۳۰
Morawski Piotr
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۰:۳۰
Gola Pawel
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۵
Ruben Arado
۲
۳
Luciano Jang
Finished
۱۰:۴۰
Simon Matousch
۱
۳
Marek Teiml
Finished
۱۰:۵۰
Karol Prokop
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۱:۰۰
Gola Pawel
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۰۵
Jose Antonio Garcia Fuente
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۱:۱۰
Vaclav Nykl
۳
۰
Jan Zalesky
Finished
۱۱:۲۰
Frantisek Camr
۲
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۱:۲۵
Raymon Abellan
۳
۰
Luciano Jang
Finished
۱۱:۴۰
Simon Matousch
۳
۱
Jan Zalesky
Finished
۱۱:۵۰
Jan Kocab
۳
۲
Tomas Beran
Finished
۱۱:۵۵
Wenda Krzysztof
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۲:۰۰
Filip Kociuba
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۲:۰۵
Ruben Arado
۰
۳
Jose Antonio Garcia Fuente
Finished
۱۲:۱۰
Marek Teiml
۰
۰
Vaclav Nykl
inprogress
۱۲:۲۰
Frantisek Camr
-
-
Tomas Beran
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Blazej Warpas
-
-
Filip Kociuba
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Simon Matousch
-
-
Vaclav Nykl
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Cerveny Tomas
-
-
Jan Kocab
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Jan Zalesky
-
-
Marek Teiml
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Belarus
Liga Pro
Nikolay Zademlenyuk
۳
۰
Sergei Demidovich
Finished
۰۸:۳۰
Sergei Demidovich
۰
۳
Vladimir Chilek
Finished
۰۹:۳۰
Nikolay Zademlenyuk
۳
۲
Vladimir Chilek
Finished
۱۰:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Dmitrij Prokopcov
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۰:۳۰
Roman Rezetka
۲
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۱:۰۵
Klajber Adam
۲
۲
Antonin Gavlas
inprogress
۱۱:۴۰